Tag
TALE ART GALLERY
Instagram
Follow us

Search

TaLe Art Gallery
  -  Press   -  Koen Brouckes totaalkunst bij Tale Gallery, Vlierzele

Frederic De Meyer

Koen Brouckes totaalkunst bij Tale Gallery, Vlierzele

Koen Broucke lijkt wel overal tegelijk te zien te zijn; dit voorjaar al op 10 plekken, de meesten in Oostende. De geografische spreiding – en de ruimtelijke diversiteit – van de locaties lijkt wel een reflectie van zijn eigen gaves, interesses en studiedomeinen. Naast schilder ook pianist, schrijver, onderzoeker en, sinds 2019, doctor in de Kunsten, gepromoveerd op zijn studie ‘Onder de roze duisternis van het slagveld, een artistieke zoektocht naar de atmosferische lagen van de geschiedenis.’ Alsjeblieft.

Info: Expo ‘Something about Nature’
Tekst en foto: Frederic De Meyer
Bron: The Art Couch